Wat is autisme

Bij alle autistische stoornissen is er sprake van een stoornis in het functioneren van de hersenen, dit betekent dat de informatie (prikkels) die bij de hersenen binnenkomt niet goed wordt verwerkt.

Er is dus sprake van een informatieverwerkingsstoornis, voor sommige prikkels kan er een overgevoeligheid bestaan, voor andere een ondergevoeligheid. Maar ook is het een ontwikkelingsstoornis, stoornissen die in het totale ontwikkelingsverloop doordringen. Dit betekent dat behalve de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal, communicatie en voorstellingsvermogen ook de ontwikkeling van de motoriek, zelfbeeld, gevoelens, spel, fantasie, begrip van de dagelijkse wereld, eigenlijk heel veel, en in verschillende mate, verstoord kan worden.

Door hun autisme hebben zij beperkingen en moeilijkheden bij alledaagse activiteiten:

– Het omgaan met andere mensen
– Communiceren met andere mensen
– Soepel zijn in denken en doen

Om mensen met autisme te helpen met het verkrijgen van overzicht kan structuur op de volgende gebieden aangeboden worden: Structuur in tijd- structuur in ruimte- structuur in activiteit- structuur in instructie- structuur in benadering.

vind-ons-op-fb

Samenwerken

Onze blik is naar buiten gericht omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mensen met een beperking het beste kunnen ondersteunen