ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

Download hier de jaargegevens 2021 van de woonvorm en de zorgboerderij

Download hier de jaargegevens 2020 van de woonvorm en de zorgboerderij

Download hier de jaargegevens 2019 van de woonvorm en de zorgboerderij

Download hier de jaargegevens 2018 van de woonvorm en de zorgboerderij

Download hier het verslag van de zorgboeren 2017

Download hier de jaargegevens 2017 van de woonvorm en de zorgboerderij

Werken en dagbesteding

Alle werkplekken hebben hun eigen sfeer en kenmerken. Maar overal kijken we wat je kunt en áánkunt.